طراحی سایت|طراحی اپلیکیشن|آقای طرح

طراحی سایت

طراحی اپلیکیشن

ساخت موشن گرافی

ساخت موشن گرافی عملکرد نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی لاهیجان

موشن گرافی عملکرد

موشن گرافی عملکرد نماینده منتخب دوره دهم مجلس شورای اسلامی

  1. سناریو نویسی
  2. طراحی المان
  3. آماده سازی
  4. پخش در شبکه های اجتماعی

میزان رضایت مشتری

  • رضایت
  • نارضایتی
سناریو
طراحی المان
آماده سازی
پخش در شبکه های اجتماعی